Fabriek Van Gaasbeek & Van Tiel

Informatie Ter hoogte van de Parallelweg West/Beesdseweg staat het markante fabrieksgebouw waarin tot de zomer van 2016 Van Gaasbeek & Van Tiel Meubelindustrie was gehuisvest. Dit industrieel gebouw stamt uit 1953 en gaf tot 1969 onderdak aan het bloeiende textielbedrijf N.V. Textiel Unie Spencer Hey. Vele Culemborgers kennen deze fabriek nog als de weverij. Vanaf…

Stadsboerderij Caetshage

Informatie Aan de Rijksstraatweg ligt stadsboerderij Caetshage. Deze (zorg)boerderij ligt op een terrein waar al in de Romeinse tijd (ongeveer 200 jaar na Chr.) nederzettingen van vermoedelijk Bataven bij het riviertje de Meer hebben gestaan. Er zijn veel archeologische resten gevonden, zoals potscherven en een bronzen gesp uit de Romeinse tijd. In de 12e eeuw heeft…

Gelderlandfabriek

Informatie 150 jaar Culemborgse spoorbrug In 1860 gaf de Nederlandse overheid opdracht tot de aanleg van staatslijn H, die de verbinding moest vormen tussen Utrecht en Den Bosch. Ingenieur Gerrit van Diesen kreeg de opdracht om bij Culemborg een brug te ontwerpen. Omdat kruiend ijs ’s winters een te groot risico vormde voor brug­pijlers, zocht…

Molen Johanna

Informatie Dit rijksmonument aan de Prijsseweg betreft een ronde gemetselde korenmolen van het type grondzeiler. In 1878 bouwden de gebroeders De Heus een houten achtkantige molen met stenen voet. Deze brandde in 1888 af, maar werd in datzelfde jaar herbouwd. Molen Johanna is waarschijnlijk gebouwd met onderdelen van de gesloopte molen van de polder Oud-…

Werk aan het Spoel

Informatie Aan de Goilberdingerdijk vindt u het fort Werk aan het Spoel. In eerste aanleg dateert het vanuit 1794. In 1815 werd het bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie getrokken. Hoewel aanvankelijk bedoeld als verdediging tegen de wateroverlast in het Culemborgse veld, werd het later vooral een strategisch verdedigingswerk. In de periode 1876 - 1879 werden…

Drostehuis

Informatie Aan de Slotstraat 10 vindt u het laat middeleeuwse Droste-of Stadhoudershuis. Het pand vormde aanvankelijk één geheel met Slotstraat 12. In 1462 was het pand in gebruik van Sweder van Culemborg, in die tijd de Drost of stadhouder van de heerlijkheid Culemborg. Het Drostehuis heeft een muurschildering waarop de wapens van Sweder en zijn…

Visafslag

Informatie Aan de Vismarkt, waar de Visstraat begint, staat de in 1787 gebouwde Visafslag, een rijksmonument in classicistische stijl. Tot 1940 werd hier iedere vrijdag de zee- en riviervis bij afslag verkocht. Oorspronkelijk werd de vismarkt gehouden bij het stadhuis (de oude Vismarkt), maar reeds in 1518 werd de markt verplaatst naar de Havendijk. De…

Pieters Gasthuis

Informatie Het Pieters Gasthuis wordt al in 1386 genoemd in een oud archief. In 1421 wordt gesproken van een nieuw gasthuis dat bij de brand in 1422 moet zijn vergaan. Vrij snel daarna is er een nieuw gebouwd. Het zgn. ‘pockhuys’ (tien bedden) en ‘melaten huysinge’ (zeven bedden) maakten daar deel van uit, maar het…

De Vier Heemskinderen

Informatie Dit gemeentelijk monument uit 1615 is van oorsprong een stadsboerderij met woonhuis en is voorzien van bijzondere gevelstenen. Ieder jaar stelt de bewoonster een expositie samen waarbij het landelijk thema van Open Monumentendag naar de Culemborgse geschiedenis wordt vertaald. Dit jaar wordt het thema In Europa ingevuld met een indrukwekkende tentoonstelling over De Vier…

Molen De Hoop

Informatie Aan ’t Jach staat de ronde stenen stellingkorenmolen De Hoop. Dit rijksmonument is in de jaren 1853/1854 gebouwd en heeft nadien slechts ca. 50 jaar op de wind gemalen. Tussen 1906 en 1917 zijn op de begane grond de maalactiviteiten op motorkracht voortgezet. In die periode is de molen waarschijnlijk al ontdaan van wiekenkruis,…