Woonhuis

Informatie Het Rijksmonumentale pand Ridderstraat 4 komt al voor op de kaart van Blaeu uit 1621. In de 17e eeuw zou het nog een topgevel aan de straatkant hebben gehad. De oudst bekende bewoner was jonker Amelis van Lauwick. In 1620 werd hij Schepen en van 1623 tot aan zijn overlijden in 1625 was hij…

Deurkalf Grote Kerkstraat

Informatie Wie vanaf de Markt de Grote Kerkstraat inloopt, ziet na tien meter aan de rechterhand de zeer fraai gerestaureerde deurkalf, die op 9 juli 2015 is onthuld. Deze deurkalf dateert waarschijnlijk uit het begin van de 17e eeuw; een datering eind 16e eeuw wordt echter niet uitgesloten. Een deurkalf was meestal een zogenaamde tussendorpel, maar in dit geval rust de kalf op de deurspijlen (een bovendorpel). De deurkalf is…

Stadsboerderij Caetshage

Informatie Aan de Rijksstraatweg ligt stadsboerderij Caetshage. Deze (zorg)boerderij ligt op een terrein waar al in de Romeinse tijd (ongeveer 200 jaar na Chr.) nederzettingen van vermoedelijk Bataven bij het riviertje de Meer hebben gestaan. Er zijn veel archeologische resten gevonden, zoals potscherven en een bronzen gesp uit de Romeinse tijd. In de 12e eeuw heeft…

Spoorbrug monument

Informatie Met de in 1868 opgeleverde spoorbrug schreef Culemborg geschiedenis. Dit was jarenlang de langste spoorbrug van Europa, met een overspanning van 154 meter. Het gebruikte materiaal was smeedijzer, gietijzer en staal. De brug was een zeer belangrijke verbinding tussen Utrecht en ’s-Hertogenbosch over de rivier de Lek. In 1983 is de brug gesloopt en…

Schakelhuisje

Informatie Gebouwd ca. 1925 door architect Hendrik Fels (1882-1962), in een stijl die invloeden vertoont van Dudok en het zakelijk expressionisme. Dit elektrici-teitsgebouw doet tegenwoordig dienst als transformatorhuisje, waarbij vanaf 1966 ook een magazijn was ondergebracht. De in een elektriciteitscentrale opgewekte stroom (hoogspan-ning) wordt naar een onderver-deelstation gezonden en daar tot laagspanning gebracht dat voor…

Watertoren

Informatie De Culemborgse Watertoren en het bijbehorende Oude Pompgebouw liggen aan de Rijksstraatweg tegenover Stadsboerderij Caetshage. De in 1911 in gebruik genomen Watertoren is indertijd ontworpen door Visser & Smit uit Papendrecht. De toren heeft een eclectische stijl met neo--romaanse elementen. Sinds 2005 is de watertoren niet meer in gebruik. De totale hoogte van de…

Het badhuisje

Informatie Dit gemeentelijke monument, dat zich na de sloop van het naastgelegen pand in 2014 nadrukkelijk presenteert, is al weer jaren in gebruik door de meubelstoffeerderij Van Mourik. Het badhuisje werd in 1932 gebouwd in opdracht van de directeur van de gasfabriek. Zelf woonde deze in de villa op de hoek van de Triosingel. Programma…

Stadhuis

Informatie Rond 1530 was Culemborg een voor die tijd flinke stad van 3500 inwoners. Daarbij paste een groter stadhuis aan de Markt. Met een lening van Anthonis van Lalaing en zijn echtgenote Elisabeth van Culemborg werd in 1534 het nieuwe stadhuis gebouwd in de stijl van de Brabantse gotiek, naar een ontwerp van Rombout II…

Herberg De Croon

Informatie Het middelpunt van het centrum, de Markt, was een belangrijke locatie. Hier woonden dan ook de rijke inwoners en tegenover het stadhuis waren de drie belangrijkste herbergen gevestigd. Markt 4 (de Croon, 1569), Markt 6 (het Gulden hoofd) en Markt 8 (de Gouden leeuw). Door het koestraatje, waaraan één zijde van het pand grenst,…

Jan van Riebeeckhuis

Informatie Aan de Achterstraat 38 ligt het pand ‘De Fonteyn’. Rond 1555 werd het pand verworven door de betover-grootvader van Jan van Riebeeck. Naar men zegt is Jan van Riebeeck hier geboren. Daarom wordt het pand Jan van Riebeeckhuis genoemd. Op basis van aanwezige gotische sleutelstukken onder de eerste balklaag, wordt verondersteld dat het pand…