Pieters Gasthuis

Informatie Het Pieters Gasthuis wordt al in 1386 genoemd in een oud archief. In 1421 wordt gesproken van een nieuw gasthuis dat bij de brand in 1422 moet zijn vergaan. Vrij snel daarna is er een nieuw gebouwd. Het zgn. ‘pockhuys’ (tien bedden) en ‘melaten huysinge’ (zeven bedden) maakten daar deel van uit, maar het…

De Oude School

Informatie Aan de Goilberdingerstraat 14 staat een gemeentelijk monument dat in 1884 werd gebouwd naar een ontwerp van stadsarchitect Cornelis Sillevis. Oorspronkelijk is het pand gebouwd als school (in de wandelgangen spreekt men van De Oude School); nu herbergt het pand het oefenlokaal van Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes. Nummer 14a  is in gebruik als kantoor-…

Caffaigne

Informatie In de Everwijnstraat 3 - 9, die vroeger een achterstraat was, staat een fors middeleeuws dwarshuis met vier ingangen. Het is een van de oudste panden van Culemborg. Het rijksmonument Caffaigne,ook wel Caffagne of Convanje genoemd, ontleent zijn naam aan het Latijnse ‘Caffagium’, wat belastingkantoor betekent. Dit huis, gebouwd door heer Gerard van Culemborg,…

Binnenpoort

Informatie De enig overgebleven stadspoort is de Binnenpoort, die aanvankelijk de Lanxmeerpoort heette. De poort dateert uit 1318, toen de binnenstad werd ommuurd en de poort als toegang vanuit de zuidzijde diende. In 1557 werd de poort verhoogd. Aanvankelijk bestond de poort – volgens een tekening van Cornelis Pronk – uit twee cilindervormige torentjes en…

Stadspomp

Informatie Culemborg telt vier pompen, waaronder twee op de Markt, die van zandsteen zijn en op een rechthoekig lichaam worden bekroond door een vaas met ‘congélations’. Boven de beide uitmondingen is het stadswapen afgebeeld met de jaartallen 1718 bij het stadhuis en 1719 bij de Grote Kerkstraat. Aan de westzijde van de Varkensmarkt staat op…

De Acht Zaligheden

Informatie I n de tuin van het stadskantoor is het gemeentemonument De Acht Zaligheden gelegen. Dit gebouwtje dat in Chalet-stijl is gebouwd, werd in 1899 in gebruik genomen als toiletgebouw voor het kleinseminarie. Het seminarie brandde af, het gebouwtje bleef bewaard. Sinds 2003 is De Acht Zaligheden in gebruik als expositieruimte: het kleinste galerietje van…

Speelhuis Molenwal

Informatie Vroeg 17e eeuws speelhuis met verdieping en dwars zadeldak tussen trapgevels en sierankers. Inwendig geprofileerde sleutelstukken. Het speelhuis is vermoedelijk gebouwd door Frederic van Winsen, waar hij zich als burgemeester van Culemborg even aan de dagelijkse beslommeringen kon onttrekken. Mogelijk ging hij van hieruit jagen.Van Winsen liet het huis in de vroege 17e eeuw…

Het Weeshuis

Informatie Aan de Herenstraat 29 ligt de toegangspoort tot het Weeshuis, het eerste nieuwgebouwde weeshuis van Nederland. De bouw van dit weeshuis in 1560 werd gefinancierd uit de nalatenschap van Elisabeth, Vrouwe van Culemborg, gehuwd met Anthonis van Lalaing en overleden op 9 december 1555. Oorspronkelijk werd het huis voor 24 jongens en 24 meisjes…