Turkse moskee Imami-Azam

Informatie Aan de Rietveldseweg 4 staat de Turkse moskee Imami-Azam. Hoewel niet echt een monument volgens de definitie van een oud gebouw, is het al sinds de ingebruikname in juni 2011 met Open Monumentendag een grote trekpleister. De moskee biedt van binnen een indrukwekkende beleving. Vrijwilligers vanuit de Turkse gemeenschap vertellen vol trots over achtergronden…

Herdenkingskapel Pater Wolff

Informatie Aan het Pater Wolffpad vinden we de in 1957 gebouwde betonnen herdenkingskapel van Jezuïetenpater Matthias Wolff. Hij leefde van 1779 tot 1857 en was de stichter van het klooster Mariakroon. Ter gelegenheid van zijn 100-jarige sterfdag in 1957 werd deze kapel boven zijn graf gebouwd in opdracht van de zusters van de Sociëteit Jezus,…

Lutherse Kerk

Informatie de  17e en 18e eeuw waren er in Culemborg veel Lutherse graven, die een grote Lutherse gemeente vormden. In 1640 stelde Filips Theodoor van Waldeck Johan Brandhoff aan als hofprediker. Deze hield zijn diensten op het oude kasteel aan de oostkant van de stad. In 1676 werd de Lutherse kerk gevestigd in de kapel van het…

RK Barbarakerk

Informatie Aan de Markt staat de Rooms Katholieke Barbarakerk. Deze werd tussen 1884 en 1887 gebouwd naar een ontwerp van architect P.J. van Genk. Het is een driebeukige kruisbasiliek in zogenaamde neogotische stijl. De toren is aan de voorgevel uit het midden geplaatst. Het oorspronkelijk gepolychromeerde interieur is in 1948 overgeschilderd. Het gehele interieur werd…

Grote of Barbarakerk

Informatie Tussen de Ridderstraat en de Markt vindt u aan de Grote Kerkstraat de Grote of Barbarakerk. Deze oudste kerk van Culemborg werd rond 1280 als kapel gebouwd. In 1422 werd de kerk door een stadsbrand verwoest. De Gotische kruisbasiliek werd voor 1430 weer herbouwd en in 1515 vergroot door Elisabeth van Culemborg. In 1566…

Kapel Ridderstraat

Informatie De Kapel aan de Ridderstraat is gebouwd in 1899 als onderdeel van het kleinseminarie. Begin 2015 werd de kapel na jarenlange leegstand opgeleverd als appartementencomplex. De buitenkant van de laatgothische kapel is in ere hersteld en vormt een schil om de geheel nieuwe en naar hedendaagse normen gebouwde binnenkant heen. De oorspronkelijke glas-in-loodramen en…

Synagoge

Informatie Aan de Jodenkerkstraat, op de plek waar al vanaf 1790 een synagoge in gebruik was, werd in 5027 oftewel 1868 een nieuwe synagoge gebouwd in de neogothische stijl van Willem II, naar een ontwerp van stadsarchitect Cornelis Sillevis. Kenmerkend zijn de pinakels en spitsboogramen. De joodse gemeente in Culemborg groeide eind 19e eeuw tot…

St. Janskerkhof

Informatie Tussen de parkeerplaatsen op het St. Janskerkhof, waar tot 2014 een schoolgebouw stond, liggen elf oude grafstenen. Ooit stond hier de Sint Janskerk, die begin 1800 werd afgebroken. De begraafplaats werd pas later opgeheven, nadat in 1870 de begraafplaats aan de Achterweg in gebruik werd genomen. De stoffelijke resten die bij de opgravingen in…

Oud-Katholieke Kerk

Informatie Na de beeldenstorm in 1566 werd de rk Barbarakerk in 1578 toegewezen aan de gereformeerden. De katholieken beschikten echter over twee zogenaamde schuilkerken, waarvan één aan de Varkensmarkt. In 1836 ontstond hier de huidige Oud-Katholieke Kerk, die gewijd werd aan de heilige Barbara en Antonius. Het betreft een zogenaamde rechthoekige zaalkerk. Dit vroege neogotiek.…