Tot aan het midden van de 19e eeuw heeft er maar weinig bebouwing langs de Veerweg gestaan. Wel is de Veerweg in de loop der tijd voortdurend opgehoogd waardoor er een boven- en benedenweg is ontstaan. Deze benedenweg deed dienst als laad- en loskade voor de schepen. Het hele gebied maakte in die tojd nog een landelijk indruk. Dit veranderde echter toen de firma Van Hoytema en Co in het gebied achter de huidige Veerweg snel achter elkaar een likeurstokerij, een glasfabriek en jeneverstokerij bouwde. In Culemborg werd dit industriële complex aangeduid met de naam De Hut. De Veerweg en de Steenovenslaan werden nu snel volgebouwd met huisjes voor de werknemers. Het huizenblok aan de noordzijde van de Veerweg bestond in zijn geheel uit bedrijfswoningen van de Hut. In het midden van dit blok was de poort naar het bedrijf. Bij de renovatie is deze poort bij de huisjes getrokken.

Zaterdag

Doorlopend te bezichtigen.

Zondag

Doorlopend te bezichtigen.

14.00 – 16.00 uur: locatie voor de Pianowandeling op nummer 24