De enig overgebleven stadspoort is de Binnenpoort, die aanvankelijk de Lanxmeerpoort heette. De poort dateert uit 1318, toen de binnenstad werd ommuurd en de poort als toegang vanuit de zuidzijde diende. In 1557 werd de poort verhoogd. Aanvankelijk bestond de poort – volgens een tekening van Cornelis Pronk – uit twee cilindervormige torentjes en twee pilasters, die werden bekroond door een timpaan. Een van de cilindervormige torentjes is nog zichtbaar tegen het pand Binnenpoort 6, waarop ook de pilaster met mergelbanden en kerfornament te zien is. Tijdens een restauratie rond 1940 werd in een gevonden nis een beeld geplaatst van de Heilige Barbara, van de hand van beeldhouwer Mari Andriessen. De poort is in gebruik als atelier van de Culemborgse beeldend kunstenaar Rop Philippi.

Het is de enig overgebleven poort van de aanvankelijk vijf poorten die Culemborg rijk was. De Goilberdingerpoort, de Lekpoort, de Zandpoort en de Slotpoort zijn helaas niet bewaard gebleven. Op het pand (op de foto rechts voor de Binnenpoort, huisnummer 6) vindt u enkele ingemetselde memoriestenen van dijkdoorbraken, net als aan het tegenover liggende huis.

Zaterdag

Nog niet bekend.

Zondag

Gesloten

Bekijk meer monumenten