In de Everwijnstraat 3 – 9, die vroeger een achterstraat was, staat een fors middeleeuws dwarshuis met vier ingangen.
Het is een van de oudste panden van Culemborg. Het rijksmonument Caffaigne,ook wel Caffagne of Convanje genoemd, ontleent zijn naam aan het Latijnse ‘Caffagium’, wat belastingkantoor betekent.

Dit huis, gebouwd door heer Gerard van Culemborg, bood in vroegere tijden huisvesting aan armlastige ouderen en was bekend onder de naam Caffaigne. Een koopakte van 1480 bewijst het bestaan van het pand al. De zogeheten Begijnenbrand heeft waarschijnlijk in 1532 het toenmalige huis doen afbranden. Daarna is het in versteende vorm teruggebouwd. In 1549 werd het huis overgedragen aan de ‘Poth,’ een instelling die zorg voor behoeftigen bood. Het dwarshuis is in de breedte opgedeeld geweest in vier kleine woningen met een tuintje voor ‘Roomsche armen”.

Zaterdag

Van buiten te bezichtigen.

Zondag

Van buiten te bezichtigen.

Bekijk meer monumenten