Culemborg heeft nog vele restanten van de oorspronkelijke stadsmuur. Het zou een van de oudste stadsmuren van Nederland zijn. Er wordt verondersteld dat de ‘omgrachting’ van Culemborg rond 1318, het jaar waarin Culemborg op 6 december stadsrechten ontving, is aangevangen. Daarna werd midden 14e eeuw begonnen met de ommuring. Hoewel smaller dan oorspronkelijk is de omgrachting van de oude stad nog steeds nadrukkelijk herkenbaar en zichtbaar, vooral aan de westkant van de oude stad. De oudste gegevens omtrent de stadsmuur blijken uit een stadsrekening uit 1374/75 waarin aan ‘Jans knapen van de Doem’ 43 pond wordt betaald voor 29 dagen werk aan de muur (bron jaarboek Oud-Utrecht uit 1934).

Zaterdag

Doorlopend te bezichtigen

Zondag

Doorlopend te bezichtigen

Bekijk meer monumenten