Gebouwd ca. 1925 door architect Hendrik Fels (1882-1962), in een stijl die invloeden vertoont van Dudok en het zakelijk expressionisme. Dit elektrici-teitsgebouw doet tegenwoordig dienst als transformatorhuisje, waarbij vanaf 1966 ook een magazijn was ondergebracht. De in een elektriciteitscentrale opgewekte stroom (hoogspan-ning) wordt naar een onderver-deelstation gezonden en daar tot laagspanning gebracht dat voor huishoudelijk gebruik (220 volt) en voor bedrijven (krachtstroom 380 volt) ge-schikt is. Het pand is opgetrok-ken in gele en rode machinale baksteen (Noors verband en te-rugliggende voeg) en wordt ge-dekt door met bitumen belegde platte daken. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Zaterdag

Rondom te bezichtigen

Zondag

Rondom te bezichtigen

Bekijk meer monumenten