Het Rijksmonumentale pand Ridderstraat 4 komt al voor op de kaart van Blaeu uit 1621. In de 17e eeuw zou het nog een topgevel aan de straatkant hebben gehad. De oudst bekende bewoner was jonker Amelis van Lauwick. In 1620 werd hij Schepen en van 1623 tot aan zijn overlijden in 1625 was hij stadsburgemeester. Vanaf 1928 was hier de toen zeer bekende meubelhandel Stefanus Collé gevestigd. Na een aantal verbouwingen en splitsingen is zeer recent op de begane grond het Zorgcafé Culemborg gevestigd. Het Zorgcafé biedt ruimte aan Binnenwaard, een centrum voor mensen die zelf of in hun directe omgeving met kanker te maken hebben. Ook zetelt het Odensehuis, een inloophuis voor thuiswonende mensen met geheugenverlies en beginnende dementie én voor hun naasten, in het zorgcafé. Ook het Troostcafé, een ontmoetingsplek voor mensen die met een ingrijpend verlies te maken hebben, vindt in dit pand een thuisbasis.

Zaterdag

Gesloten: Van buiten te bezichtigen

Zondag

Gesloten: Van buiten te bezichtigen

Bekijk meer monumenten